พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
เรื่อง : จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีอัญเชิญพวงมาลาหลวง วางหน้าหีบศพ ทหารกล้า ที่เสียชีวิตจากความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้
  รายละเอียด : จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีอัญเชิญพวงมาลาหลวง วางหน้าหีบศพ ทหารกล้า ที่เสียชีวิตจากความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีอัญเชิญพวงมาลาหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหีบศพ ทหารกล้า ที่เสียชีวิตจากความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้...../

เมื่อเวลา 16.30 น วันนี้ 17 มกราคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกฤติพงษ์ คงแข็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อัญเชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลา จำนวน 12 พวง วางหน้าหีบศพ ส.ท.สิรวิชญ์ นนทฤทธิ์ อายุ 24 ปี ณ ฌาปนสถานวัดชะเมา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
สำหรับ ส.ท.สิรวิชญ์ นนทฤทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2532 อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 596/31 หมู่ 1 ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของ ร้อยเอกจักรภัทร และนางจุฑาทิพย์ นนทฤทธิ์ สมรสกับนางมะลิสา รักขวัญ อายุ 22 ปี มีบุตรด้วยกัน 2 คน โดย ส.ท.สิรวิชญ์ฯ เข้ารับราชการประจำกรมทหารพรานที่ 46 จังหวัดนราธิวาส เสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ขณะปฏิบัติหน้าที่ฝึกซ้อมสวนสนาม ณ ค่ายอิงคยุทธ จังหวัดปัตตานี กรมทหารราบที่ 15 และกำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 22 มกราคม 2556 ณ ฌาปนสถานวัดชะเมา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองศ์ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวทหารกล้าที่เสียชีวิต


พรรณี กลสามัญ/ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช /// 17 มกราคม 2556
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ส.ปชส.นศ เมื่อ : 17 ม.ค. 2556