พระบารมีปกเกล้าชาวนคร
เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด
เรื่อง : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดพรุบัว อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดพรุบัว อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อเวลา 13.00 น. วันนี้ (17 พ.ย.55) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดพรุบัว ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสุทธิพงษ์ เทิดรัตนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ราษฎรอำเภอชะอวด และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมในพิธีจำนวนมาก
สำหรับ วัดพรุบัว สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เป็นวัดเก่าแก่แต่รกร้างมาช้านาน จนไม่สามารถทราบความเป็นมาได้แน่ชัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ชาวบ้านปรึกษากันเพื่อที่จะสร้างวัดในหมู่บ้าน จึงเดินทางไปแจ้งให้เจ้าคณะอำเภอชะอวดทราบ ท่านบอกว่าบ้านพรุบัวมีที่ดินวัดที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการศาสนาไว้ 1 แปลง คือมีเสาธงโบราณอยู่ระหว่างต้นประดู่ใหญ่สองต้น จึงได้เริ่มกันบุกเบิกอย่างเป็นทางการ ต่อมา ปี พ.ศ. 2502 ได้นิมนต์พระอาจารย์หนูจันทร์ โฆสโก มาจำพรรษา นับตั้งแต่นั้นมาวัดพรุบัวมีความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมามีพระอยู่จำพรรษาไม่เคยขาด จนกระทั่งวันที่ 23 มีนาคม 2519 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดพรุบัวมีเจ้าอาวาสแล้วรวม 9 รูป ปัจจุบันมีพระสมุห์บัญญัติ ฉนฺทโก เป็นเจ้าอาวาส .
*********************
วิมล หนูแก้ว/ ข่าว
พรรณี กลสามัญ /ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช /// 17 พฤศจิกายน 2555
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ส.ปชส.นศ เมื่อ : 17 พ.ย. 2555